top of page

MULTIMOVE

Vooraleer kinderen zich op één bepaalde sporttak toeleggen, is het belangrijk dat ze eerst hun basismotoriek ontwikkelen. Multimove is daar het ideale programma voor. Aan de hand van twaalf cruciale basisbewegingen schaven 3- tot 8-jarigen hun beweegvaardigheid bij. Omdat die ‘moves’ los staan van een sporttak, pint het kind zich nog niet vast aan één sport. Zo kan het kind zelf ontdekken welke soort sport hij of zij het liefste doet.

 

Tijdens de Multimovelessen worden kinderen in bewegingssituaties geplaatst waarin de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod komen.

Dit zijn bewegingsvaardigheden die een kind reeds op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu – en later als volwassene – zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd.

De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.

HOE GAAN WIJ TE WERK

 • Als officiële sportclub werken we uitsluitend met gediplomeerde lesgevers.

 • De lessen gaan door in de turnzaal van de school zodat de kinderen geen verre verplaatsing moeten doen en ze ook geen tijd verliezen.

 • Kleine groepen zorgen voor veel actieve leertijd

 • We houden het inschrijvingsgeld zo laag mogelijk zodat iedereen kan deelnemen.

 • Alle deelnemers zijn uiteraard verzekerd via Sportievak.

 • Sport Vlaanderen en de stad Oostende zijn partners.

KOSTPRIJS​

 • 125 euro per reeks (32 lessen)

 • Start in de week van 4 september

SPORT NA SCHOOL

Ook de oudere kinderen van de lagere school willen we niet  vergeten. Hier kiezen we er bewust voor om omnisport aan te bieden aan deze kinderen. We willen hen nog steeds een brede waaier aan sporten voorschotelen om hen bewuster te laten kiezen voor de juiste sportclub.  

d8b085d0-7de7-4069-ba62-7d1a86247194.jpg
moovie.jpg

4 euro per les!

7ad98f2d-490f-458d-a9cb-e067e9b4ef14.jpg

LESMOMENTEN

 • woensdag: 13u00 - 14u00 (kleuters)

  • Turnzaal Rozenlaan 

 • woensdag: 14u00 - 15u00 (kleuters)

  • Turnzaal Rozenlaan

 • Donderdag: 16u05 - 17u00 (3de - 6de leerjaar)

  • Turnzaal Lijsterbeslaan ​

 • Vrijdag: 15u10 - 16u00 (3e kleuter - 1ste,2de leerjaar)

  • Turnzaal Rozenlaan 

bottom of page